L’equip de muntatge de Naterma S.L. està format per grans professionals, amb gran experiència i qualificació acreditades, que li prestaran el servei que vostè necessita.

El muntatge a l’obra es realitza amb gran rapidesa i cura. Qualsevol tipologia estructural en acer és possible:

  • Amb unions acargolades, la qual cosa facilita el transport.

  • Estructura directament soldada desde taller. La soldadura pot ser manual o amb sistemes automàtics.

El transport fins a obra, de les estructures fabricades al nostre taller, es realitza amb empreses especialitzades, que ofereixen les millors garanties gràcies a la seva qualificació i la seva experiència.